Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta Tahkim Komisyonu;

 

   Komisyon sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkları, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir. Komisyon, sigorta uyuşmazlıkları bakımından başvuru sahiplerine, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkânını tanıyan yeni ve pratik alternatif sunmaktadır.

Tatlıkuyu Mahallesi Güney Yan Yol Caddesi
Demirhanlar Sanayi Sitesi No : 300/C Gebze / Kocaeli